STREETSTAR VÄRDEGRUND (PDF)

STREETSTAR MILJÖPLAN (PDF)

STREETSTAR ‐ FOR URBAN STREETCULTURE SINCE 2005
Streetstar är en ideell förening som skapar och producerar ungdomskommunikation och kultur. Våra rötter och passion kommer från dansen och musiken. Vi brinner för visuella upplevelser i form av streetdance‐ festivaler, experimentella performances, nyskapande installationer och utbildande workshops. Vi vill vara på barrikaden för en ny urbansk mångfaldskultur.
Att bryta gränser, sprida kunskap och glädje!
PROJEKT
Ett av våra större projekt under året är Streetstar Festivalen, som lockar dansare från hela världen.
Vi presenterar även Juste Debout Scandinavia som är en tävling som startade i Frankrike och är ansedd att vara världens största streetdance tävling.
Utöver detta jobbar vi även med att engagera barn och ungdomar i olika dansrelaterade projekt och utbildningar. Grundvärderingarna i våra projekt består av: Passion, jämställdhet, socialt engagemang, utbildande syfte samt alltid för dansarens och kulturens bästa.
MÅL
Vår målsättning är att skapa ett positivt forum för ungdomar att uttrycka sig kreativt inom dans och musik. En gränsöverskridande och mångkulturell plattform för nya upplevelser och möten mellan ungdomar från hela världen.

citat

STREET STAR – FOR URBAN STREET CULTURE SINCE 2005
Street Star is a nonprofit organization that creates and produces youth communication and culture. Our roots and passion comes from dance and music. We are passionate about visual experiences in the form of street dance festivals, undergroud performances, innovative installations and educational workshops. We want to be on the barricade for a new urban cultural diversity – Breaking boundaries, share knowledge and joy!
PROJECTS
One of our major projects during the year, Street Star Festival, which attracts over 5000 visitors and dancers from more than 30 countries around the world.
We are also proud to present Juste Debout Sweden, which is a competition that began in France and is considered to be the world’s largest street dance competition.
In addition to this we are also having to engage children and youth in various dance -related projects and programs. Our values in our projects consist of: Passion, Equality, social involvement, educational purposes, and always best for the dancers and for the urban youth culture.
GOAL
Our goal is to create a positive forum for young people to express themselves creatively in dance and music. A cross-border and cultural platform for new experiences and encounters of passion between youth from around the world.